SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/005 | 8060 Mór, Dózsa György u 2.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi lista

Közérdekű adatok csoportosítása:

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

(3) Az iskolai közzétételi lista

(4) A kollégiumi közzétételi lista

  1 - a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót

Letöltés

  1 - b) A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Letöltés

  1 - c) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Letöltés

  1 - e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

Letöltés

  1 - f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Letöltés

  3 - a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

Letöltés

  3 - b) A betöltött munkakörök alapján a nevlő és okató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét

Letöltés

  3 - c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei (kompetencia)

Letöltés

  3 - c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei (NETFITT)

Letöltés

  3 - d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,átlageredményeit

Letöltés

  3 - e) A középiskolában- évenként feltüntetve- az érettségi vizsgák átlageredményeit

Letöltés

  3 - g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

Letöltés

  3 - h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

Letöltés

  3 - i) Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát

Letöltés

  4 - a) A betöltött munkakörök alapján a oktatók iskolai végzettségét és szakképzését,

Letöltés

  4 - b) A szabadidős foglalkozások körét

Letöltés

  4 - c) Az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét

Letöltés

  4 - d) A kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulók létszámát

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum

Az iskola archív dokumentumai 

  Kompetencia összefoglaló 2014

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Kompetencia összefoglaló 2015

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Netfitt 2015-16

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Kompetencia összefoglaló 2016

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Netfitt 2016-17

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Kompetencia összefoglaló 2017

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Netfitt 2017-18

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Kompetencia összefoglaló 2018

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

  Netfitt 2018-19

  Archiválva: 2022. 03. 28.
Letöltés

Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8060 Mór, Dózsa György u 2.

Telefon: +36 22-407-023

E-mail: titkar@perczelmor.hu

OM azonosító: 203053/005


2024Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium