Jogalap 229/2012 (VII.28) Kormányrendelet


(3)Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét


b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét


c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit


d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,átlageredményeit


e) A középiskolában- évenként feltüntetve- az érettségi vizsgák átlageredményeiti) Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát


(4)A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzését,


b) A szabadidős foglalkozások körét


c) Az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét

d) A kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulók létszámát

Az itt fel nem sorolt dokumentumok ide kattintva érhetőek el.