Tagozatkód 0704
Ágazat Élelmiszeripar

Tervezett szakmai kimenet Bor- és pezsgőgyártó technikus
5 0721 05 01
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 18
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult
tantárgy
idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Képzési idő 5 év
Felvételi Általános iskolai eredmények alapján
Jelentkezés határideje 2021.02.19.

Felvételi követelmény A hetedik év végi és a nyolcadik félév magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyeit vesszük figyelembe.
Tanórán kívüli lehetőség sport, internet, kulturális vetélkedők, korrepetálás