Kedves Szülők!

Tisztelt  Támogatóink!

 

A Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában  – a jogelődök munkáját is elismerve – több mint 135 éve folyik nevelés – oktatás, szakmai képzés.

Napjainkra átalakult a képzés szerkezete, magába foglalva a „hagyományos szakmák” mellett az  új – a tanulók, a szülők, a régió igényeinek egyre jobban megfelelő  képzést.

A képzés átalakítását, az eddigi sikereinket csak úgy tudtuk elérni, hogy mindig voltak és jelenleg is vannak segítőink.

 Üzemek, gazdasági egységek, egyéni vállalkozók, hivatalok és szülők ,  akik erkölcsileg és anyagilag is támogatnak bennünket. KÖSZÖNJÜK!

A nevelő oktató munka eredményesebbé tételéért, a színvonal emeléséért, alapítványt hoztunk létre.

A „Perczel Mór Ifjúsági Alapítvány” célja:

          Közreműködik az iskola tárgyi feltételinek jobb megteremtésében;

          Támogatja és szervezi a gyermekek tanórán kívüli nevelését, művelődését;

           Jutalmazza a tantárgyi, a kulturális és a sportrendezvények győzteseit;

          Közreműködik a diákság jobb sportolási lehetőségeinek megteremtésében;

          Egyéni és csoportos támogatást nyújt a diákok jobb szakmai képzéséhez.

          Testvériskolai  kapcsolat fenntartását segítő támogatás ( Nyárádszereda)

 

2020. évben a célok megvalósításához az adó 1%-os befizetésekből 109.245,- Ft érkezett az alapítvány számlájára. KÖSZÖNJÜK.

 

Kérjük, adójuk 1 %-ának befizetésével nevelő-oktató munkánkat, céljaink elérését támogatni szíveskedjenek. (Ezen kívül egyéb összegek befizetését is szívesen fogadjuk és megköszönjük.)

 

Mór, 2021. január 31.

 

Támogatásukat – a 300 tanuló nevében is –

tisztelettel megköszönöm:

 

 

Zsipi Gyula                                       Az alapítvány neve:  Perczel Mór Ifjúsági Alapítvány

                                                          Az alapítvány címe:  8060 Mór, Dózsa György u. 2.

                                                          Az alapítvány adószáma: 18488838-1-07

                                                         Az alapítvány számlaszáma: 11736044-20009472